top of page

CYSYLLTU Â NI

EIN LLEOLIAD
ORIAU AGOR

Glan Morfa Farm, Llangaffo, Gaerwen

Ynys Mon LL60 6LY

E: info@elecbikehire.co.uk

F:  07942 266812

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09.30 - 17.00

Dydd Sadwrn: 09.30 - 17.00

Dydd Sul: 10.00 - 16.30 

Diolch am gyflwyno!

Map

Wrth gyrraedd o Fangor a thros Bont Britannia, trowch oddi ar yr A55 ar Gyffordd 7 a theithio trwy bentref Gaerwen ar hyd ffordd yr A5.


Wrth ddod i mewn i bentref Pentre Berw trowch i'r chwith i'r ffordd B4421 a theithio i gyfeiriad Niwbwrch/Niwbrch a Llangaffo.

Yn Llangaffo, ar ôl i chi fynd heibio’r Swyddfa Bost ar y dde i chi, cymerwch yr ail lôn fferm ar y dde gan adael y pentref (mae ganddo arwydd ‘Cattery’ melyn). Bydd y lôn hon yn eich arwain at rai adeiladau fferm ar y chwith ac yn union gyferbyn â'r adeilad allanol gallwch droi i'r safle. 

bottom of page