top of page
Maltreath.jpg

"Mwynhewch y rhyddid ac archwiliwch Ynys Môn yn eich hamdden." 

new arrivals

Beiciau Trydan i'w Hurio

Eich Antur yn Aros

״

״

Newborough_cycletrail.jpg

TRI CHAM HAWDD

Rydym am i'r broses archebu fod mor hawdd â reidio ein beiciau.

 

1 ) Dilynwch y ddolen isod a byddwch yn cael eich cyfeirio at ein tudalen archebu.

 

2) Dewiswch y dyddiad rydych chi am ddechrau eich antur.

 

3) Talu a llofnodi'r telerau ac amodau.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna cysylltwch â ni.

Bicycle Logo Icon (1).png
Llandwyn.jpg

PEIDIWCH Â RHUTHRO DIM OND MWYNHAU

Rydym am i chi gael yr amser a'r rhyddid i archwilio felly cynnig cyfradd llogi dyddiol. Stopiwch mewn llefydd o ddiddordeb i chi, cael cinio hamddenol heb orfod rhuthro'n ôl i ddychwelyd eich beic. 

Llogwch ein beiciau o 10am a dychwelyd atom am 4pm. Os hoffech chi'r beic am gyfnod hirach, yna rhowch wybod i ni.

Os ydych yn llogi am ddau ddiwrnod neu fwy yna gallwn ddanfon y beic i'ch llety ar Ynys Môn am ffi bach. 

bottom of page